10 Žmogiškųjų išteklių skyriaus funkcijų

kitas

Įmonės žmogiškųjų išteklių skyrius (HR) yra vienas svarbiausių vidutinėse ir didelėse įmonėse. Tačiau yra tam tikro nežinojimo, kokios yra jų funkcijos; Kodėl jų nedaro kiti skyriai, tai netiesioginės įmonės išlaidos, tam nereikia viso skyriaus. Tai tik dalis girdimų temų. Apibrėžsime, kokios yra žmogiškųjų išteklių skyriaus funkcijos, ir pamatysime jų svarbą.

Verslo organizavimas susideda iš užduočių, kurias reikia atlikti, ir kuriems žmonėms jos bus priskirtos, kad būtų pasiekti bendri įmonės tikslai. Tam svarbu, kad kiekvieno darbuotojo atliekami darbai nesutaptų vienas su kitu ir būtų optimizuoti ištekliai. Tai yra pagrindinis žmogiškųjų išteklių arba personalo skyriaus tikslas.

Žmogiškųjų išteklių skyrių galime apibrėžti kaip atsakingą už įmonės darbuotojų organizavimą, valdymą ir administravimą. Priklausomai nuo įmonės dydžio, ji atliks vienus ar kitus darbus.

Žmogiškasis kapitalas

10 pagrindinių žmogiškųjų išteklių skyriaus funkcijų

1. Administracinis personalo valdymas

Jį sudaro administracinių užduočių, susijusių su personalo valdymu, vykdymas, pavyzdžiui, darbo užmokesčio apskaičiavimas, socialinė apsauga, sutartys, sankcijų apdorojimas, atleidimai iš darbo, laiko kontrolė...

2. Personalo įdarbinimas ir atranka

Idealaus kandidato paieška kiekvienai darbo pozicijai, vadovaujantis tam tikromis gairėmis:

  • Gaukite CV bazę, kad galėtumėte atsirinkti kandidatus
  • Atlikite atrankos testus: patikrinkite kiekvieno kandidato gabumus ir nuostatas, atsižvelgdami į pareigas, į kurias jis bus atrinktas. Viską gali padaryti pati įmonė arba kreiptis į išorinę įmonę, pvz., ETT ar žmogiškųjų išteklių konsultavimo įmonę, kad suteiktų mums pagalbą šiame procese. Galite atidaryti vidinį atrankos procesą (paaukštinimas tarp įmonės darbuotojų) arba išorinį (naujų darbuotojų paieška).
  • Naujo darbuotojo priėmimas: Atrinkus kandidatą, kuris taps įmonės dalimi, turi būti atliktas naujų darbuotojų priėmimo ir įtraukimo planas, kad jie tinkamai prisitaikytų prie pareigų.

3. Mokymai ir profesinis tobulėjimas

Mums reikia, kad darbuotojai dirbtų 100 % efektyviai, ty tinkamai apmokytų darbuotojus, kad jie sėkmingai atliktų savo funkcijas, išvengtų nelaimingų atsitikimų ir išplėtotų visą savo, kaip profesionalų, potencialą. Yra įvairių situacijų, kai žmogiškųjų išteklių skyriaus mokymas yra būtinas, pavyzdžiui:

  • Naujų darbuotojų įtraukimas
  • Darbuotojų skatinimas ar paaukštinimas
  • Darbuotojų žinių atnaujinimas ir perdirbimas

4. Darbo santykiai

Žmogiškųjų išteklių skyrius taip pat atsakingas už konfliktų, galinčių kilti įmonėje, sprendimą ir kolektyvinių derybų su darbo taryba vedimą.

5. Profesinės rizikos prevencija (PRL)

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų (atsiradusių iš darbo vietos), įmonė turi vykdyti eilę veiklų, kurios reiškia profesinės rizikos prevencijos ir aplinkosaugos taisyklių laikymąsi.

6. Veiklos vertinimas

Svarbu atlikti kiekvieno darbuotojo vykdomos veiklos kontrolę ir patikrinti, ar taikomos politikos yra teisingos.

Ši užduotis atliekama su visais įmonės darbuotojais, pagal padalinius ir prižiūrint kiekvieno iš jų vadovui. Šis procesas apima; Surinkite informaciją apie pareigas ir darbuotojus, atlikite personalizuotą darbuotojo stebėjimą ir apklauskite jį. Remiantis surinkta informacija, bus sudarytas tobulinimo planas, siekiant optimizuoti veiklą ir išspręsti esamas problemas.

7. Socialinės pašalpos

Ją sudaro klausimai, susiję su darbuotojams skiriamomis socialinėmis išmokomis. Aiškaus reglamentavimo šiuo klausimu nėra, tačiau kiekviena įmonė nusprendžia, ar jie siūlomi ir kokiomis sąlygomis. Kalbamės tokiomis temomis kaip: privatus sveikatos draudimas, vaikų priežiūros paslaugos, bilietas į restoraną...

8. Darbo jėgos planavimas

Būtina žinoti realius ir būsimus įmonės poreikius bei prie jų pritaikyti personalą.

9. Darbo analizė

Jį sudaro išsamus kiekvieno darbo tyrimas, nurodant atliekamas funkcijas, mokymus, kuriuos turi turėti jį atliekantis asmuo, kiekvienos pareigos rizikos įvertinimo... visa tai siekiant laikytis taisyklių ir optimizuoti darbą pagal darbas.

10. Darbo aprašymas ir darbo užmokestis

Parengę kiekvieno darbo techninę bylą pagal Jūsų ankstesnę analizę, nustatysime, koks bus Jūsų atlyginimas; Pagal jų funkcijas, pareigas, rizikas... Tokiu būdu, jei ketinate ką nors įdarbinti, jau žinote, ką pasiūlysite ir ko ieškote.

Žymos:  kriptovaliutos ar žinojai ką reitingą 

Įdomios Straipsniai

add