Komercinis registras

ekonominis-žodynas

Komercinis registras yra administravimo institucija, kurios tikslas – rinkti ir registruoti visus su komercinėmis įmonėmis ir jų vadovais susijusius aktus.

Pagrindinė prekybinių registrų paskirtis – būti viešumo priemone, nes būtent šiame organizme verslininkai turi atsiskaityti ir deponuoti savo veiksmų pėdsakus, kurie laikomi esminiais legalaus srauto akivaizdoje. Jie atlieka informacijos rinkimo ir viešinimo funkciją, siekdami didesnio teisinio ir ekonominio saugumo.

Šia prasme prekybiniuose registruose pažymima apie įmonės įsteigimą, jos keitimą, kapitalo didinimą, įsigijimą, perėmimą, atsiskyrimą, įmonių administracijų paskyrimus ir pasikeitimus bei bet kurios įmonės metinių ataskaitų deponavimą.

Informacija ir informacinės reklamos metodai iš esmės yra du:

  • Paprasta pastaba: jie skirti tik informacinei vertei.
  • Sertifikatai: kai registratorius yra sąžiningas ir akredituoja informacijos turinį

Verslo registrų funkcijos

Komercinio registro funkcijos yra šios:

  • Ji legalizuoja ir antspauduoja verslininkų knygas: jos turi būti pateiktos arčiausiai buveinės esančiame komerciniame registre, kad būtų atliktas patikrinimas pirmajame knygos lapelyje, kuriame įrašyta darbdavio informacija.
  • Ekspertų ir komercijos ekspertų paskyrimas: jie apibrėžia, kurie specialistai bus atsakingi už įnašų į įmones vertinimą ir kitų problemų atveju, kai reikalinga ekspertų pagalba.
  • Paskirti auditorius. Tai ir padalijimo, įsisavinimo ar sujungimo operacijos.
  • Tai yra metinių ataskaitų deponavimo ir saugojimo vieta: tai toms įmonėms, kurios privalo jas atlikti.
  • Teisėtos operacijos: suteikia galiojimą komerciniams aktams, atsirandantiems dėl įmonių sprendimų ir pasikeitimų.
  • Registracija: Atsakingi asmenys, turintys įgaliojimus ir atstovai įmonėse, registruojami taip, kad pareigybių paskirstymas kiekvienoje įmonėje būtų skaidrus.

Žymos:  reitingą Leidimai Argentina 

Įdomios Straipsniai

add