Konkretūs tikslai

ekonominis-žodynas

Konkretūs arba pagalbiniai tikslai yra tie konkretūs ir išmatuojami tikslai, kuriuos įmonė tikisi pasiekti per tam tikrą laikotarpį ir visada vadovaudamasi bendrųjų tikslų gairėmis.

Todėl galime teigti, kad tai būtų tie, kurių reikia pagrindiniam tikslui pasiekti. Pastarasis būtų kelio pabaiga, o pagalbiniai – kelias eiti pėsčiomis.

Bendruosius nustato generalinis direktorius, o konkrečius – kiekvienas departamentas. Tiesą sakant, jie turi daugybę savybių, kurias jie turi atitikti, kaip pamatysime vėliau.

Įmonės tikslai

Konkrečių tikslų svarba

Kaip ir bendrieji, šie kiti tikslai yra esminiai strateginiame planavime. Įmonė turi žinoti, kuriuo keliu eiti, bet ir rasti būdą, kaip tai padaryti. Dėl šios priežasties jie yra būtini bendrajai vadovybei ir kitiems direktoratams, nes be jų nebūtų galima pasiekti pagrindinių tikslų.

Kita vertus, jie leidžia įvertinti ir kontroliuoti nukrypimus bei imtis atitinkamų priemonių. Be to, žinant tikslus galima efektyviai valdyti jiems pasiekti reikalingus žmogiškuosius, techninius ir piniginius išteklius.

Tai taip pat leidžia tinkamai planuoti kiekvieną skyrių, derinant su kitais. Galiausiai jie palengvina bendravimą ir komandinį darbą.

Konkrečių tikslų charakteristikos

Šio tipo tikslai turi daugybę savybių arba reikalavimų, kuriuos jie turi atitikti. Tai labai svarbu, kad būtų galima juos aiškiai išplėtoti ir pritaikyti įmonėje.

  • Jie turi būti įmonės strategijų dalis ir patekti į pagrindinių arba bendrųjų tikslų skėtį.
  • Antra, jie turi būti išmatuojami. Tai reiškia, kad jie turi leisti jį išreikšti piniginiais vienetais, gamyba ir kt.
  • Susiję su ankstesniu, jie turi būti išreikšti laikotarpiais. Tokiu būdu turi būti nustatyti tam tikri atitikties terminai. Paskutiniame pavyzdyje pamatysime keletą atvejų.
  • Jie turėtų būti tikroviški, bet savo ruožtu kelti iššūkį. Ši funkcija yra viena iš svarbiausių. Turime būti ant žemės, bet leisti sau šiek tiek paskraidyti.
  • Jie turi būti parašyti aiškiai ir konkrečiai. Dviprasmiškas ar pernelyg bendras tikslas negali būti konkretus.
  • Jie turi užtikrinti tvarkingus etapus trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu. Tokiu būdu juos galima susieti pagal tvarkaraštį.

Konkrečių tikslų pavyzdžiai

Pažiūrėkime, kokie konkretūs tikslai yra ir kokie nėra:

  • Jei įmonė nusprendžia, kad kitais metais ji turi augti, tai nėra konkretus tikslas, nes jis nėra išmatuojamas. Tai gali būti bendras.
  • Bendrovė nusprendžia, kad ji turi augti 5 proc. Taip pat ne, nes nėra laiko tarpo. Tiesą sakant, tai nebūtų tikslas.
  • Įmonė nusprendžia, kad turi gaminti mažesnėmis sąnaudomis. Tai taip pat galėtų būti bendros gairės, kurios turėtų būti parengtos nurodant, kiek turėtų būti sutaupyta.
  • Bendrovė nusprendžia per dvejus metus padidinti darbo jėgą 10 proc., kad patenkintų padidėjusią paklausą. Taip pat sudarykite išsamų įdarbinimo planą. Tai būtų konkretus tikslas, nes jis atitinka reikalavimus būti išmatuojamam, turėti tam tikrą laikotarpį jam įgyvendinti ir turėti galimybę vystytis etapais.

Žymos:  Verslas dariniai Lotynų Amerika 

Įdomios Straipsniai

add