Mokslinis pranešimas

ekonominis-žodynas

Mokslinė ataskaita – tai dokumentas, kurio tikslas – perduoti mokslinę informaciją trečiosioms šalims. Informacija, kuri išgaunama po tyrėjo atlikto tyrimo.

Todėl mokslinė ataskaita yra dokumentas, kurio tikslas yra suteikti galimybę perduoti visą informaciją. Ši informacija, kaip rodo pavadinimas, yra susijusi su mokslu. Todėl tokio tipo ataskaitų tikslas – perduoti mokslinę informaciją trečiosioms šalims, taip pat prisidėti prie žinių ir mokslo plėtros. Informacija, kuri, beje, yra pagrįsta tyrėjo atliktais tyrimais; dažniausiai susiję su akademiniu pasauliu.

Mokslinėje ataskaitoje bandoma išreikšti informaciją, gautą po tyrimo.

Jo publikavimui reikalinga mokslinė ir formali kalba.

Mokslinio pranešimo charakteristikos

Siekdami geriau suprasti, kas yra mokslinė ataskaita, mes pradedame detalizuoti tas charakteristikas, dėl kurių ataskaita tampa moksline ataskaita.

Taigi iš mokslinės ataskaitos savybių reikėtų pabrėžti:

 • Jis parašytas oficialia kalba.
 • Jo išplėtimas platus.
 • Skaitymas apima mokslinius įrodymus, kurie patvirtina hipotezę.
 • Skaitymą palaiko grafika ir iliustracijos.
 • Paprastai jis kuriamas konkrečia moksline tema.
 • Rodo rezultatus, gautus ta tema.
 • Rezultatai turi būti pagrįsti ir patikimi.
 • Jų misija yra pernešti žinias į akademinį pasaulį.
 • Turite laikytis kai kurių paskelbimo taisyklių.
 • Nenaudokite ironijos ar humoristinių posakių.

Mokslinio pranešimo struktūra

Toliau pateikiami skyriai, sudarantys mokslinę ataskaitą. Nors jo paskelbimas kartais priklauso nuo veiksnių, susijusių su žurnalu ar organizacija, toliau pateiktame sąraše pateikiamas bendras tų elementų, kuriuos jis turi įtraukti, vaizdas.

Todėl mokslinės ataskaitos dalys yra šios:

 • Pavadinimas ir autoriai.
 • Santrauka arba santrauka.
 • Įvadas ir esama literatūra.
 • Naudojama metodika ir metodai.
 • Rezultatai.
 • Diskusija.
 • Išvados ir rekomendacijos.
 • Literatūra ir bibliografija.

Rekomendacijos mokslinio pranešimo rašymui

Jei norime parengti mokslinę ataskaitą, toliau pateikiamos rekomendacijos, kurios galėtų padėti skaitytojui parašyti tokį pranešimą.

 • Struktūruokite pagrindinę idėją ir gerai ją apibrėžkite.
 • Vartokite žodžius, kurie neklaidina skaitytojo.
 • Pateikite duomenis tiksliai ir objektyviai.
 • Įtraukite grafiką ir iliustracijas, kurios palaiko tekstą.
 • Padalinkite raštą į trumpas pastraipas, kad nebūtų sunku skaityti.
 • Naudojama kalba, nors ir paprasta, turi būti formali ir griežta.

Mokslinės ataskaitos pavyzdys

Kad skaitytojas suprastų, apie ką turime omenyje mokslinį pranešimą, pateikiame keletą kasdienių pavyzdžių, kuriuose pateikiami moksliniai pranešimai.

Tarp šių pavyzdžių reikėtų pabrėžti šiuos dalykus:

 • Baigiamasis laipsnis arba karjeros projektas.
 • Magistro baigiamasis darbas.
 • Daktaro darbas

Žymos:  buhalterinė apskaita garsios frazės bankininkystė 

Įdomios Straipsniai

add