EBIT marža – BAIT marža

buhalterinė apskaita

EBIT marža – tai finansinis rodiklis, matuojantis įmonės pelningumą pagal gautą pelną prieš sumokėjus mokesčius ir palūkanas. Jis apskaičiuojamas padalijus EBIT (arba BAIT ispaniškai) iš pardavimų arba grynųjų pajamų.

Terminas EBIT kilęs iš jo pavadinimo inicialų anglų kalba, pelnas prieš palūkanas ir mokesčius, tai yra, pelnas prieš mokesčius ir palūkanas.

EBIT marža taip pat žinoma kaip veiklos marža arba veiklos marža. Jis pasižymi tuo, kad atspindi naudą, kurią sukuria vien įmonės ekonominė veikla. Tai neatsižvelgiama į finansavimo būdą ir valstybės įsikišimą.

EBIT maržos formulė yra tokia:

EBIT marža = EBIT (grynasis pelnas + mokesčiai + palūkanos) / grynosios pajamos

EBIT maržos pelnas

EBIT maržos naudingumas yra tas, kad ji leidžia palyginti įmones, kurios neveikia toje pačioje vietoje. Taigi rezultato neiškraipo mokesčių sistemų skirtumas.

Pavyzdžiui, tarkime, kad investuotojas nori investuoti savo pinigus į verslą. Po kruopštaus vertinimo proceso jums lieka dvi galimybės, kurios yra iš skirtingų šalių. Be to, abiejų įmonių skolos lygis yra panašus, o pelno marža, palyginti su grynuoju pelnu, yra tokia pati.

Taigi pelningiausias pasiūlymas, neskaitant mokesčių, yra tas, kurio EBIT marža yra didžiausia.

Bendrasis pelnas Grynoji marža

EBIT ir EBITDA skirtumai

Skirtingai nei EBIT, EBITDA stengiasi daug priartėti prie pelno, kurį sukuria pati organizacijos veikla. Norėdami tai padaryti, neįtraukiamos ne tik palūkanos ir mokesčiai, bet ir nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos.

EBITDA ypač naudinga analizuojant įmonių, turinčių didelį kapitalą, rezultatus. Tokiuose sektoriuose kaip komunalinės paslaugos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos gali būti labai didelės ir netgi sukelti nuostolių. Todėl rodiklis, tiksliau atspindintis įmonės turimas lėšas įsipareigojimams vykdyti, yra EBITDA.

EBIT maržos apskaičiavimo pavyzdys

Remdamiesi toliau pateiktoje lentelėje pateikta informacija, galime įvertinti EBIT maržą.

Pajamų deklaracijaPavyzdys
Grynosios pajamos arba pardavimai100
Tiesioginė parduotų prekių kaina60
Administravimo išlaidos20
Nusidėvėjimas ir amortizacija5
Finansinės pajamos3
Finansinės išlaidos2
Pelno mokestis5
Grynasis metų pelnas arba rezultatas11

Pirmiausia apskaičiuojame EBIT, atėmus pajamas atėmus visas sąraše nurodytas išlaidas, išskyrus finansines ir mokesčius. Taip pat neatsižvelgiame į finansines pajamas. Tada padalijame rezultatą iš pardavimų.

EBIT marža = (100-60-20-5) / 100 = 0,15

Pajamos prieš palūkanas ir mokesčius

Žymos:  garsios frazės Verslas rinkose 

Įdomios Straipsniai

add