Kelnas

ekonominis-žodynas

Kolonija yra žmonių grupė, įsikūrusi kitoje vietoje, iš kurios jie atvyko. Taip pat galime turėti omenyje teritoriją, kurioje dominuoja užsienio vyriausybė.

Tada kolonija pirmiausia gali būti populiacija, persikėlusi iš vienos teritorijos į kitą. Tokiu būdu jie sudaro grupę su bendromis savybėmis.

Pavyzdžiui, galime patvirtinti, kad Kolumbijoje yra venesueliečių kolonija. Šiuo atveju perkėlimas įvyko dėl geresnių ekonominių sąlygų paieškos.

Paprastai tokio tipo kolonijas sudaro asmenys, pabėgę nuo skurdo ar socialinio konflikto ar net pilietinio karo.

Tačiau verta patikslinti, kad kartais pačios priimančiosios šalys skatino migraciją. Pavyzdžiui, Peru vyriausybė skatino Europos naujakurių atvykimą XIX amžiaus viduryje. Taip siekiama apgyvendinti tam tikras džiunglių vietas.

Kolonija kaip dominuojama teritorija

Kita kolonijos reikšmė yra ta teritorija, kurioje dominuoja užsienio šalis, kuri paprastai yra galia, vadinama metropolija.

Tai reiškia, kad kolonija yra politiškai ir ekonomiškai priklausoma. Kitaip tariant, tai nėra suvereni teritorija, bet turi būti atskaitinga išorės vyriausybei.

Per visą istoriją kolonijų steigimas buvo įmanomas daug kartų panaudojus jėgą ar karinę okupaciją. Tokiu būdu primetama ekonominė ir politinė sistema ir netgi kolonizatoriaus religija bei papročiai.

Taigi kolonizacija sukelia dominuojamos teritorijos gyventojų pavaldumą, dažniausiai išnaudojant jos gamtos išteklius (pvz., naudingąsias iškasenas) įsibrovėlio naudai.

Šia prasme galime prisiminti kolonializmą, kurį Amerikos teritorijoje vykdė Europos galios. Tai nuo Kristupo Kolumbo atvykimo į naująjį žemyną 1492 m. ir iki XIX a.

Reikia pažymėti, kad kolonializmui reikalinga formali struktūra. Pavyzdžiui, Ispanijos kolonijų atveju vicekaralystės buvo sukurtos kartu su vicekaraliumi, kuris paskyrė karūną. Taip buvo atsižvelgta į dominuojančios šalies interesus.

Ekonomika ir kolonija

Reikia pažymėti vieną faktą, kad apskritai ekonomika buvo vienas iš pagrindinių kolonijos įkūrimo veiksnių. Pavyzdžiui, kaip jau minėta, žmonės, radę koloniją ne savo kilmės vietoje, dažnai tai daro siekdami pagerinti savo ekonominę padėtį.

Taip pat kolonijų steigimas, kaip praeityje darė Europos galios, paprastai vykdavo kartu su gamtos išteklių, pavyzdžiui, naudingųjų iškasenų, naudojimu.

Galiausiai, kai kurių istorikų teigimu, ekonomika buvo esminis veiksnys atskiriant kolonijas nuo jų metropolijos. Kaip pagrindinį faktą galime rasti, pavyzdžiui, Burbono reformas XVIII a. Tai reiškė mokesčių didėjimą, o tai sukėlė gyventojų nepasitenkinimą, o tai galėjo sukelti Ispanijos vicekaralystės nepriklausomybės judėjimą.

Žymos:  istorija finansų bankai 

Įdomios Straipsniai

add