Akcininkų nuosavybė

buhalterinė apskaita

Akcininkų nuosavybė yra sąvoka, nurodanti skirtumą tarp įmonės turto ir įsipareigojimų. Jis vertina savo partnerių investicijas grynuoju požiūriu, nes neįtraukia pasyviųjų ir išorinių elementų. Jis taip pat žinomas kaip nuosavybė, nuosavybė arba nuosavybė.

Akcininkų nuosavybė atspindi savininkų investicijas į įmonę ir paprastai susideda iš jų įnašų, pridėjus arba atėmus nepaskirstytąjį pelną arba sukauptus nuostolius, ir kitų rūšių perteklių, pvz., perteklinį arba nepakankamą kapitalo ir aukų sukaupimą.

Taigi pagal pagrindinius apskaitos kriterijus ši sąvoka sudaro organizacijos ar įmonės balansą kartu su turtu ir įsipareigojimais. Tai yra, ji parodo, ką ji turi tam tikru momentu.

Šis apskaitos elementas pasižymi nepaprasta savybe, nes jis yra įmonės apskaitos arba ekonominės būklės rodiklis, nes parodo jos galimą pajėgumą finansuoti save.

Dividendų paskirstymas arba kompensavimas akcininkams ar partneriams kyla iš šios apskaitos skaidymo. Tai atitinka esamą įmonės savininkų teisę į jos turimą grynąjį turtą.

Akcininkų nuosavybė savo ruožtu formuojasi kaip elementas, susidedantis iš kitų sąvokų paeiliui, nes jis sujungia kapitalą, atsargas ir kitus elementus.

Akcininkų nuosavo kapitalo apskaičiavimas

Jis apskaičiuojamas pagal skirtumą, susidarantį iš turto atėmus įsipareigojimus, todėl gaunamas nuosavo finansavimo dydis, nesusijęs su išoriniais pasyviais veiksniais.

Dėl šios priežasties yra ir kitų būdų, kaip vadinti akcininkų nuosavybę, pvz., įmonės nuosavą kapitalą, nuosavą kapitalą arba nuosavą kapitalą.

Šis tiksliai ekonominiu būdu atliktas skaičiavimas dažnai tarnauja ir kaip įmonės vertės rodiklis. Kitaip tariant, tai suteikia supratimą apie to vertę, jei diskontuojate savo skolas ir įsipareigojimus ir grąžinate susidariusią nuosavybę savininkams.

Akcininkų nuosavo kapitalo sudėtis

Įvairūs apskaitos elementai, sudarantys bendrovės akcininkų nuosavybę, yra šie:

  • Socialinis kapitalas, kurį sudaro įmonės partnerių įnašai.
  • Kapitalo rezervai.
  • Apyvartinis kapitalas, pvz., kasdienei veiklai skirti ištekliai. Jis dažnai tapatinamas su likvidumu.
  • Galimi apskaitinio kapitalo pertekliaus ar nuostoliai dėl veiklos.
  • Dividendų, paskirstytų savininkams ar partneriams, atsiradimas.
  • Kitas pelnas, gautas iš įmonės veiklos, sukauptas ar iš einamųjų metų.

Visos šios sąskaitos laikomos kapitalo sąskaitomis, kurios yra organizacijos grynojo kapitalo ar turto sąjunga arba suma. Pagrindinėje schemoje paprastai nurodoma, kad ją sudaro įneštas kapitalas ir veikloje uždirbtas kapitalas.

Žymos:  garsios frazės reitingą teisingai 

Įdomios Straipsniai

add